Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účtuji na přelomu účetních období a zadávám majetek s datem zařazení z aktuálního roku. Nejde mi však vložit předkontace pro zaúčtování zařazení majetku a ani nedošlo k zaúčtování odpisů.

odpověď

Jestliže účtujete na přelomu účetních období a chcete zaúčtovat zařazení majetku a odpisy pro další účetní období, je nutné povolit zaúčtování odpisů pro tento přelomový rok.
V nabídce Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období zatrhněte v dialogovém okně možnost Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky a pod tím možnost Zaúčtovat odpisy dlouhodobého majetku. Následně se do účetního deníku zaúčtují odpisy majetku pro aktuální rok. U nově zařazeného majetku bude možné na záložce Majetkové operace zadat předkontaci pro zařazení majetku do užívání.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím