Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Potřebuji zadat majetek, který byl pořízen v minulých letech a evidován v jiném účetním programu. Jak mám postupovat?

odpověď

Majetek zadejte v agendě Majetek/Majetek s původními daty pořízení a zařazení. Vyplňte pořizovací cenu, způsob odpisu, odpisovou skupinu, příp. ostatní pole a majetek uložte. Pokud chcete používat i účetní odpisy, je třeba vyplnit pole Plán.
Program POHODA následně vypočte odpisy pro jednotlivé roky. Zaúčtován bude však pouze odpis roku, ve kterém nyní účtujete. 

Pokud u daného majetku během odepisování došlo ke zvýšení či snížení ceny nebo k technickému zhodnocení, zadáte tyto skutečnosti na záložce Majetkové operace. V případě, že byly v některém roce odpisy přerušeny, zadáte přerušení odpisů
na záložce Daňové odpisy.

V případě, že se odpisy vypočítané programem POHODA liší od odpisů, které již byly v minulých letech uplatněny, je možné odpisy upravit pomocí sloupce korekce (+/-).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím