Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem zadat do agendy Majetek osobní automobil kategorie M1, na který se od 1. ledna 2024 vztahuje limit pro uplatnění daňových odpisů?

odpověď

U osobního automobilu kategorie M1, kterého se týká omezení daňových odpisů, zadáte v agendě Majetek/Majetek na záložce Majetkové operace typ operace Daňový limit s částkou 2 000 000 Kč. Na základě zadaného limitu se přepočítá výše odpisů, které lze uplatnit jako daňově uznatelné. Na záložce Daňové odpisy bude ve sloupci Roční odpis zobrazena celková výše odpisů. Daňově uznatelné odpisy budou uvedeny ve sloupci Uplat. odpis.

Účetní jednotka typu Účetnictví:
Uplatněný odpis se uvede na záložce Majetkové operace jako typ Daňový odpis s předkontací, která je zadaná v agendě Nastavení/Globální nastavení/Majetek. Část odpisu, kterou nelze daňově uplatnit, se zahrne pod operaci Rozdíl úč. a daň. odpisu. Zaúčtování této operace se provede na základě předkontace uvedené v agendě Nastavení/Globální nastavení/Majetek v poli Účetní odpis, tedy s nedaňovým nákladovým účtem.

Účetní jednotka typu Daňová evidence, Jednoduché účetnictví:
Daňový limit se též promítne ve sloupci Uplat. odpis na záložce Daňové odpisy a uvede se na záložce Majetkové operace. Do nepeněžního deníku se zaúčtuje automaticky s předkontací, která je nastavena v agendě Nastavení/Globální nastavení/Majetek. O odpisu, který převyšuje daňový limit a nelze ho uplatnit, se v tomto typu účetních jednotek neúčtuje.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím