Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak v účetnictví zaúčtuji vyřazení dlouhodobého majetku?

odpověď

Vyřazení majetku provedete v agendě Majetek a v agendě Interní doklady na základě protokolu o vyřazení. V agendě Majetek zvolte u daného majetku povel Vyřazení... z nabídky Záznam. Objeví se dialogové okno Vyřazení majetku, kde zadáte datum a důvod vyřazení a výši posledního odpisu v daném roce. 
V agendě Účetnictví/Interní doklady zaúčtujete vyřazení majetku z majetkových účtů. Je-li majetek již plně odepsán, vyřadíte jej zaúčtováním 08*,07*/01*,02*. V případě, že majetek ještě není plně odepsán, musíte podle důvodu vyřazení provést zaúčtování do nákladů ve prospěch účtu oprávek. V případě manka či škody na vrub účtu 549, při darování majetku na vrub účtu 543 (zde je nutné u plátců DPH ještě doúčtovat DPH následujícím způsobem: 543/343), při prodeji majetku na vrub účtu 541 a při převodu do osobního vlastnictví u osoby samostatně výdělečně činné na vrub účtu 491. 
Jestliže vyřazovaný majetek prodáváte, musíte vystavit prodejní fakturu, případně pokladní doklad, který budete účtovat ve prospěch účtu 641 a na vrub účtu 311, resp. 211.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím