Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu provést technické zhodnocení dlouhodobého majetku?

odpověď

Hmotný majetek:

V agendě  Majetek  zadáte u daného majetku na záložce Majetkové operace nový záznam, kde ve sloupci Operace vyberete typ Technické zhodnocení. Dále uvedete datum a částku technického zhodnocení.
U příslušného majetku (i když je hmotný majetek zcela odepsán)  se v roce zadání technického zhodnocení použije u rovnoměrného odpisování roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu z pořizovací ceny zvýšené o technické zhodnocení a u zrychleného odpisování koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu propočtem dle zákona o daních z příjmů ze zůstatkové ceny zvýšené o technické zhodnocení. Pokud je zůstatková cena již nulová, počítá se odpis pouze z technického zhodnocení propočtem dle zákona o daních z příjmů:
Příklad: zůstatková cena k datu 31.12.2010 nulová, zrychlené odpisování v 1. odpisové skupině, technické zhodnocení 1.1.2012 50 000 Kč, propočet:

rok 2012: 50 000*2 / 3=33 334 Kč
rok 2013: 16 666*2 / 3-1=16 666 Kč

Nehmotný majetek:

v agendě Majetek zadáte u daného majetku na záložce Majetkové operace nový záznam, kde ve sloupci Operace vyberete typ Technické zhodnocení. Dále zadáte datum a částku technického zhodnocení. Ve sloupci "Odpisovat min." se vygeneruje doba odpisování. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Odepisuje se ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno.

Příklad: zůstatková cena k datu 31.12.2010 nulová,  technické zhodnocení 1.1.2012 50 000 Kč, software, propočet:

rok 2012:  50 000/18 * 11=30 556 Kč
rok 2013:  50 000/18 * 7=19 444 Kč

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím