Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké hodnoty se načítají do řádku 1 až 3 na tiskové sestavě Žádost o proplacení daňového bonusu v agendě Mzdy/příslušný měsíc, jestliže v daném měsíci byl vyčíslen přeplatek z ročního zúčtování?

odpověď

Řádek 1 - Celková částka měsíčního daňového bonusu vyplacená za kalendářní měsíc všem oprávněným zaměstnancům.
Řádek 2 – Z toho uspokojeno z celkového objemu záloh na daň.
Řádek 3 – Výše částky měsíčního daňového bonusu z ř. 1 vyplacená z vlastních finančních prostředků.

Příklad:

Mzdy za měsíc duben:
Daňový bonus:  1 478,-
Záloha na daň: 3 901,-
Přeplatek z RZ: 5 000,-

Řádek 1 –  1 478,-
Řádek 2 –         0,-
(Daň ve výši 3 901,- je ponížena o přeplatek z RZ, neuplatněná část přeplatku 1 099 ,- se uplatní následující měsíc, tudíž v daný měsíc nemá firma žádný odvod záloh na daň z příjmů)
Řádek 3 – 1 478,-

Mzdy za měsíc květen
Daňový bonus:  1 382,-
Záloha na daň:     853,-
(z min. měsíce zbývá uplatnit 1 099,- z přeplatku na RZ)

Řádek 1 –  1 382,-
Řádek 2 –         0,-
(Daň ve výši  853,- je ponížena o neuplatněný přeplatek z RZ z min. měsíce, neuplatněná část 246,- se uplatní následující měsíc, daný měsíc nemá firma žádný odvod záloh na daň z příjmů)
Řádek 3 – 1 382,-

Mzdy za měsíc červen
Daňový bonus:  1 478,-
Záloha na daň:   3 901,-
(z min. měsíce zbývá uplatnit 246,- z přeplatku na RZ)

Řádek 1 –  1 478,-
Řádek 2 –   1 478,-
(Daň ve výši  3901,- je ponížena o neuplatněný přeplatek z RZ ve výši 246, zbytek zálohy na daň ve výši 3 655 pokryje daňový bonus ve výši 1 478, firma bude daný měsíc odvádět zálohu na daň ve výši  2 177,-)
Řádek 3 –        0,-

Na tiskovou sestavu nahlížíme vždy až po zaúčtování mezd v daném měsíci, aby se promítly i veškeré související skutečnosti v důsledku zaúčtování.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím