Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat, jestliže jsme provedli roční zúčtování záloh DzP zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr?

odpověď

V případě ukončení pracovního poměru zaměstnance, pro něhož již bylo provedeno roční zúčtování záloh DzP se nabízí dvě následující varianty řešení:

1) Zaměstnanci zatrhněte v agendě Mzdy/Personalistika na záložce Pracovní poměr volbu Vyplatit mzdu po ukončení poměru a vystavte mu mzdu za měsíc, ve kterém proplácíte přeplatky z ročního zúčtování. Mzda tohoto zaměstnance bude pouze na částku přeplatku. Příslušnou volbu na záložce Pracovní poměr následně odtrhněte.

2) Zaměstnanci nebudete vystavovat mzdu, tedy nebudete zatrhávat výše zmíněnou volbu na záložce Pracovní poměr. Po zaúčtování mezd, ve kterých vyplácíte přeplatek, se mzda již nevytvoří, ale automaticky se vytvoří v agendě Účetnictví/Pokladna výdajový pokladní doklad s vyúčtováním ročního zúčtování pro bývalého zaměstnance. Avšak v tomto případě bude nesprávně vyplněna tisková sestava Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v agendě Mzdy/Personalistika, proto je nutné ji ručně upravit. 

V obou případech program POHODA správně poníží závazek na FÚ o částku přeplatku z ročního zúčtování záloh DzP (bere v úvahu i přeplatek u bývalého zaměstnance).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím