Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Ako postupovať v programe POHODA pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zamestnancom?

odpověď
V prípade, že účtujete na prelome účtovného obdobia, budete vykonávať ročné zúčtovanie v bežnom účtovnom období pred vykonaním údajovej uzávierky a po vystavení miezd za mesiac december.
 
Zamestnancom, ktorí o ročné zúčtovanie záloh preddavkov na daň požiadajú a predložia potrebné doklady, zaškrtnite v agende Mzdy/Personalistika na záložke Zamestnanec voľbu Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Ak zamestnanec požiadal aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, zaškrtnite pole Potvrdenie o zaplatení dane. Na záložke Dane musia byť uvedené všetky rozhodné skutočnosti pre výpočet ročného zúčtovania. Ide napr. o položky typu daňovník (podpísal vyhlásenie), daňový bonus (vyživované dieťa), príjem u iného zamestnávateľa a ďalšie.  
 
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnancom vykonáte prostredníctvom povelu Ročné zúčtovanie... z ponuky Záznam/Operácia v agende Mzdy/Personalistika. V zobrazenom okne vyberiete mesiac, v ktorom chcete preplatky, resp. nedoplatky so zamestnancami vysporiadať. Zoznam zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie bude zobrazený na druhej strane sprievodcu, ktorého potvrdíte povelom Dokončiť.
 
Výpočet ročného zúčtovania je možné vytlačiť pomocou tlačovej zostavy Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. 
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, ak zamestnanec o jeho vystavenie požiadal, zobrazíte v PDF a skontrolujete prostredníctvom tlačidla Náhľad v dialógovom okne Tlač. Pomocou tlačidla Export tlačivo so všetkými zamestnancami v PDF uložíte do preddefinovaných priečinkov. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe, môžete vytlačiť zamestnancovi tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – 2%, ako pomôcku pre vyplnenie originálneho tlačiva. 
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky