Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zaměstnáváme cizince - nerezidenty. Jakým způsobem vyplnit a odeslat přílohu č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti?

odpověď
Každému zaměstnanci, který není rezidentem podle § 2 zákona o daních z příjmů, zatrhněte v agendě Personalistika na záložce Cizinec pole Nerezident. Na záložce Cizinec můžete uvést v poli Daňová identifikace údaj, který se vyplní v Příloze č. 2 do sloupce Identifikace pro daňové účely ve státu daňové rezidence. Najdete zde i pole Pojistné, do kterého zadejte pojistné zaplacené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění v domovském státě. Ostatní údaje do přílohy č. 2 se vyplní z vystavených mezd. Přílohu je třeba odevzdat v elektronické podobě, k odeslání dojde společně s odesláním Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím