Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Vytvoří program POHODA automaticky pohledávku na FÚ, jestliže v daném měsíci při vystavení mezd je hodnota daňového bonusu vyšší než zálohy na DzP za zaměstnance?

odpověď

Ano, po zaúčtování mezd se automaticky vytvoří pohledávka ve výši rozdílu mezi pohledávkou a závazkem vůči FÚ v agendě Fakturace/Ostatní pohledávky.

Na záložce Položky dokladu se rozepíše záloha na DzP v záporné hodnotě a daňový bonus v kladné hodnotě (doporučená předkontace 342/331 pro zaměstnance, resp. 342/366 pro společníky).

Příklad:

a) záloha na daň z příjmů -10 000 Kč 342/331 (doporučená předkontace)
b) daňový bonus 15 000 Kč 342/331 (doporučená předkontace)

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím