Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Sestavuji Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Program POHODA mi však do sloupce 10 nevyplňuje částky, které jsme v jednotlivých měsících na daň z příjmů odváděli FÚ. Proč?

odpověď

Program POHODA tento sloupec automaticky nevyplňuje. Do tohoto sloupce je třeba ručně vyplnit částky, které byly
ve skutečnosti odvedeny na účet FÚ. Údaje můžete čerpat buď z ostatních závazků na FÚ, nebo raději přímo z bankovních výpisů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím