Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vytvořím vyúčtování daně z příjmů za rok 2023?

odpověď

Agendu Vyúčtování daně z příjmů najdete v menu Mzdy/Personalistika/Podání/Vyúčtování daně z příjmů a záznamy do ní vytvoříte pomocí povelu Vyúčtování daně z příjmů z nabídky Záznam/Operace v agendě Personalistika. Zmíněným povelem otevřete průvodce, ve kterém zvolíte druh a typ vyúčtování. Po stisku tlačítka OK vygeneruje POHODA záznam do nové agendy.

Vytvořený záznam poté otevřete dvojklikem myši, pomocí klávesy Enter nebo povelem Otevřít vyúčtování (ENTER) dostupným z místní nabídky vyvolané přes pravé tlačítko myši. Díky tomu se zobrazí formulář pro vyúčtování daně rozdělený do několika přehledných sekcí, které vidíte v panelu po levé straně. Mezi sekcemi lze přecházet kliknutím myší, příp. klávesami Page Up a Page Down. Údaje dostupné ve mzdových záznamech se do jednotlivých sekcí automaticky předvyplní. V případě potřeby je však můžete editovat či doplnit.

Zpracované vyúčtování včetně příloh můžete následně odeslat na Daňový portál Finanční správy (EPO), a to prostřednictvím Průvodce pro elektronické podání, který vyvoláte povelem Odeslání vyúčtování z nabídky Záznam. Odesláním se příslušný záznam s vyúčtováním daně označí příznakem El. odesláno. V případě potřeby je možné přiznak zrušit kliknutím na Elektronicky odesláno v povelu Záznam. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím