Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vypočte plátce daně zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti?

odpověď

Základem daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je úhrn příjmů snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny. Základ daně se zaokrouhlí do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru. Daň činí dle platné legislativy 15 % z příjmů do hodnoty 161 296 Kč a 23% z příjmů nad tuto hodnotu. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím