Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak správně spočítám srážkovou daň. Z jakého základu?

odpověď

Srážková daň (dle platné legislativy ve výši 15 %) se uplatní u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce, a to jen v případě, že zdanitelný příjem zaměstnance nepřesáhne hranici 10 000 Kč. Pokud je zdanitelný příjem vyšší než limit pro srážkovou daň, bude mzda zdaněna zálohovou daní (dle platné legislativy ve výši 15 %).

V agendě Mzdy/Personalistika vyberte u dohod o provedení práce na záložce Daně a pojistné z výklopného seznamu typ Zdanit zvláštní sazbou do limitu, jinak zálohově. 

Dále se srážková daň uplatní u zaměstnanců bez podepsaného prohlášení poplatníka, kdy zdanitelný příjem nepřesáhl 4 000 Kč. Posledním případem uplatnění srážkové daně je u nerezidentů, členů kolektivních orgánů právnických osob bez ohledu na výši příjmu. Na záložce Daně a pojistné nastavte typ Zdanit zvláštní sazbou - nerezidenti. 

Údaje pro odvod daně finančnímu úřadu zadejte do agendy Nastavení/Globální nastavení sekce Instituce.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím