Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak se stanovuje základ daně ze mzdy?

odpověď

Od 1. 1. 2021 se hrubá mzda pro účely zdanění nenavyšuje o pojistné, které hradí zaměstnavatel. Jsou stanoveny dvě sazby daně. Sazba 15% se použije při základu daně do čtyřnásobku průměrné mzdy (2023 - 161 296 Kč), nad tuto hranici se použije sazba 23%.

Příklad:
Zaměstnanec má měsíční hrubou mzdu 25 000 Kč, vyživuje 1 dítě, na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Jiný zaměstnanec má mzdu 150 000 Kč.

  zaměstnanec 1 zaměstnanec 2
Hrubá mzda 25 000 150 000
Sleva na poplatníka 2 570 2 570
Daňové zvýhodnění 1 267  
Základ daně 25 000 150 000
Základ daně zaokrouhlený na stovky nahoru 25 000 150 000
Záloha před slevou 3 750 22 500
Záloha po slevě 0 19 930
Daňový bonus 87 0
Sociální a zdravotní pojištění 2 750 16 500
Čistá mzda 22 250 113 570

Pro zaměstnance 1 se k čisté mzdě připočítá ještě daňový bonus. Doplatek mzdy je 22 337 Kč.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím