Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak se posuzuje nárok na výplatu daňového bonusu?

odpověď

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací. U poplatníků, kteří podepsali prohlášení k dani z příjmů, se bude měsíční záloha na daň z příjmů snižovat o daňové zvýhodnění podle druhu uplatněné slevy (na 1., 2. 3. a další dítě). V případě, že je záloha na daň nižší než daňové zvýhodnění, bude poplatníkovi vyplacen daňový bonus.

Daňový bonus se v daném měsíci zaměstnanci vyplatí v případě, že jeho zdanitelný příjem (hrubá mzda) je stejný nebo vyšší než polovina minimální mzdy zaokrouhlená na celé koruny dolů. Pro porovnání se použije nominální částka minimální mzdy, která se nijak neupravuje podle úvazku a odpracované doby zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím