Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zdravotní pojišťovna po mně požaduje sestavu, kde bude zobrazen celkový úhrn vyměřovacích základů na zdravotní pojištění za danou pojišťovnu, dále úhrn odvodů zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele v jednotlivých měsících včetně celkového součtu odvodů za tento měsíc. Je v programu POHODA sestava, která tyto požadavky splňuje?

odpověď

Ano, v tiskových sestavách agendy Mzdy/Mzdy, příp. Mzdy/příslušný měsíc můžete zobrazit sestavu Soupis zdravotního pojištění. Pokud sestavu zobrazujete v agendě Mzdy/Mzdy, před náhledem vyberte v levé části dialogového okna Tisk příslušný měsíc, za který sestavu chcete zobrazit. V této sestavě jsou uvedeni všichni zaměstnanci, kteří v daném měsíci podléhali odvodu zdravotního pojištění. Na této sestavě jsou vyčísleny základy zdravotního pojištění jednotlivých zaměstnanců, odvody zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele včetně uvedení celkového součtu těchto odvodů za daný měsíc. Souhrnné částky vyměřovacích základů a odvodů za zaměstnance a zaměstnavatele na zdravotní pojištění za jednotlivé zdravotní pojišťovny a jednotlivé měsíce můžete vidět také na tiskové sestavě Přehled zdravotního pojištění, kterou najdete v agendě Mzdy/Personalistika.

V případě, že máte zaměstnance s různými zdravotními pojišťovnami, má sestava více stránek. Je tedy potřeba se přepnout na odpovídající zdravotní pojišťovnu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím