Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zaměstnanec má minimální měsíční mzdu 17 300 Kč a zároveň byl nemocen od 25.1.2023 do 31.1.2023. Jaký by měl být minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění?

odpověď

Zaměstnanec, jehož měsíční mzda nedosahuje minimální mzdy, má povinnost doplácet pojistné na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy. V agendě Mzdy/Personalistika je nutné zadat u příslušného zaměstnance na záložku Daně a pojistné typ Platit doplatky do minima zdr. poj. - zaměstnanec a časové rozmezí. Na záložku Nepřítomnost je nutné zadat rozmezí nemoci.

Výpočet:
24/31 x 17 300 = 13 393,55 Kč

24 - počet kalendářních dnů přítomnosti v zaměstnání (1.1. až 24.1.)
31 - počet kalendářních dnů v měsíci lednu
17 300 Kč - výše minimální mzdy od 1.1.2023

Za 24 kalendářních dnů musí být odvedeno zdravotní pojištění minimálně ze základu 13 395,55 Kč.

Je-li vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění nižší než vypočtená hodnota, při vystavení mzdy se automaticky navýší základ pro odvod zdravotního pojištění na částku 13 394 Kč  a zároveň se navýší zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem, o čemž se můžete přesvědčit v agendě Mzdy/příslušný měsíc na záložce Čistá mzda v sekci Zdravotní pojištění.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím