Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč není na Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) při typu akce Skončení uvedena adresa trvalého pobytu zaměstnance?

odpověď

Na tuto tiskovou sestavu program POHODA uvádí povinné údaje dle tiskopisu Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání". V případě oznámení skončení zaměstnání nemá být adresa trvalého pobytu na Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) uvedena. V části 3. Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce má být v případě typu skončení uvedeno pouze Rodné příjmení zaměstnance.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky