Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Musí zaměstnanec odvádět daň z příjmů, resp. sociální a zdravotní pojištění z příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění placené zaměstnavatelem?

odpověď

Příspěvky zaměstnavatele, které hradí zaměstnanci na jeho penzijní připojištění a částky pojistného, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů za podmínek stanovených zákonem, a to v úhrnu  - tj. dohromady za soukromé životní pojištění a penzijní připojištění až do výše 50.000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele.

Právní úprava stanovuje jeden limit a je pouze na zaměstnavateli, jak s ním naloží. Zaměstnavatel tak může zaměstnanci zaplatit třeba celých 50 tisíc na penzijní připojištění, nebo celých 50 tisíc jako pojistné na soukromé životní pojištění, nebo tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva produkty.

Nadále však zaměstnavatel může přispívat i více, ovšem tento příjem již nebude pro zaměstnance daňově osvobozen. 

Shrnutí:

1. součet do 50 000 Kč: u zaměstnance nepodléhá dani z příjmu fyzických osob, zaměstnanec neodvádí z příspěvku odvody na sociální a zdravotní pojištění, pro zaměstnavatele se jedná o daňový náklad.

2. součet nad 50 000 Kč: u zaměstnance částka nad 50 000 Kč podléhá dani z příjmu (15%), podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění, i tato částka je pro zaměstnavatele daňovým nákladem. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky