Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké údaje se uvádí na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání v agendě Mzdy/Personalistika?

odpověď

Na tuto tiskovou sestavu program POHODA uvádí povinné údaje dle tiskopisu Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání" - platné od 1. 1. 2009. 

Vyplňují se tyto údaje dle výše uvedeného pokynu:

Část 1 - Datum nástupu a skončení zaměstnání

Datum nástupu do zaměstnání

Datum skončení zaměstnání

Část 2 - Základní identifikace pojištěnce

Příjmení

Jméno

Titul

Datum narození

Rodné číslo

Část 3 - Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnceAdresa trvalého bydliště

Ulice

Číslo domu

Obec

PSČ (post code)

Pošta

Stát

Kontaktní adresa v rozsahu jako u trvalého pobytu

Pohlaví

Rodné příjmení

Místo narození

Státní občanství

Všechna další příjmení předcházející současnému

Část 4  - Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

Ulice

Číslo domu

Obec

PSČ

Pošta

Část 5 - Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název zaměstnavatele

Variabilní symbol

Druh činnosti

Zaměstnání malého rozsahu ano-ne

Místo výkonu činnosti

Část 6 - Informace o důchodu

Druh důchodu

Důchod pobírán od

Část 7 - Identifikace posledního (současného) cizozemského nositele pojištění

Specifikace cizozemského nositele pojištění

Název cizozemského nositele pojištění

Ulice

Číslo domu

Obec

Post Code

Stát

Cizozemské číslo pojištění

Část 8 - Údaje o zdravotním pojištění a jiném nemocenském pojištění

U osob pouze důchodově pojištěných se tato část nevyplňuje.

Kód zdravotní pojišťovny se vyplňuje pouze pokud je datum nástupu < 1.4.2022

Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění, pokud jím nebyla ČSSZ

Název současného orgánu, který provádí  nemocenské pojištění, pokud jím není ČSSZ

Část 9 - Informace pro podporu v nezaměstnanosti

Důvod neposkytnutí podkladů

Druh zaměstnání

Průměrný měsíční čistý výdělek

Odchodné/Odbytné/Odstupné náleží Ano - Ne

Vyplaceno v plné výši Ano - Ne

Důvod ukončení pracovně právního vztahu

Odstupné (§67 odst. 1 ZP) násobek příjmu

Odstupné (§67 odst. 2 ZP) násobek příjmu

Důvod ukončení služebního poměru

Odchodné - násobek příjmu

Odbytné - násobek příjmu

Doba důchodového pojištění od - do, uvede se doba za poslední 2 roky před skončením zaměstnání

Část 10  Podpisy a razítka

Datum vyplnění formuláře

Podpis a razítko zaměstnavatele

Příloha název, popis, data

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím