Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké údaje se uvádí na tiskovou sestavu Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)- typ akce 2 - ukončení pracovního poměru v agendě Mzdy/Personalistika?

odpověď

Na tuto tiskovou sestavu program POHODA uvádí povinné údaje dle tiskopisu Všeobecné zásady  pro vyplňování tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání - skončení zaměstnání" platné od 1. 4. 2022. 

Vyplňují se tyto údaje dle výše uvedeného pokynu:
Část 1 - Datum nástupu a skončení zaměstnání

Datum nástupu do zaměstnání
Datum  skončení zaměstnání

Část 2- Základní identifikace pojištěnce
Příjmení (poslední)   
Jméno 
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 3 -  Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce
Rodné příjmení

Část 5 – Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání
Název zaměstnavatele
Variabilní symbol 
Druh činnosti


Část 9  - Informace pro podporu v nezaměstnanosti
Důvod neposkytnutí podkladů
Druh zaměstnání
Průměrný čistý měsíční výdělek
Odchodné/odbytné/odstupné náleží ano - ne
Vyplaceno v plné výši ano - ne
Důvod ukončení pracovněprávního vztahu
Odstupné (§67 odst. 1 ZP) násobek příjmu
Odstupné (§67 odst. 2 ZP) násobek příjmu
Důvod ukončení služebního poměru
Odchodné násobek příjmu
Odbytné násobek příjmu
Doba důchodového pojištění od - do

Část 10 - Podpisy a razítka
Datum vyplnění formuláře
Podpis a razítko zaměstnavatele
Příloha - název
Příloha - popis
Příloha - data
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím