Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaká je účast na sociálním pojištění pro společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komanditisty společností a členy družstev?

odpověď

Jestliže tito zaměstnanci nemají uzavřen pracovněprávní vztah, do 1.1.2012 byli účastni pouze důchodového pojištění.
Od 1.1.2012 zaměstnavatel za tyto osoby odvádí pojistné ve výši 24,8%. Sazba pojistného ve výši 21,5 %
a podmínka příjmu alespoň 6200 Kč byla od roku 2012 zrušena.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím