Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám upravit nastavení v agendě Personalistika pro správný výpočet zdravotního pojištění, pokud zaměstnanec nedosahuje minimální mzdy?

odpověď

Zaměstnanec, jehož měsíční mzda nedosahuje minimální mzdy, má povinnost doplácet pojistné na zdravotní pojištění do výše minimální mzdy. V agendě Mzdy/Personalistika je nutné zadat u příslušného zaměstnance na záložku Daně a pojistné typ Platit doplatky do minima zdr. poj. (možnost výběru typu) a časové rozmezí. Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění má platit doplatek v plné výši zaměstnanec. Pro správný výpočet pojistného, kdy má celou výši doplatku (13,5 % z navýšení vyměřovacího základu) na zdravotní pojištění platit zaměstnanec, vyberte typ Platit doplatky do min. zdr. poj. - zaměstnanec. 
V případě, že zadáte typ Platit doplatky do min. zdr. poj. - zaměstnavatel, bude celý doplatek platit zaměstnavatel. Tento typ použijete například při překážkách v práci ze straně zaměstnavatele.

Při vystavení mzdy se následně automaticky navýší základ pro odvod zdravotního pojištění na výši minimální mzdy a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem, o čemž se můžete přesvědčit v agendě Mzdy/příslušný měsíc na záložce Čistá mzda v sekci Zdravotní pojištění.

Příklad:
Zaměstnanec má vyměřovací základ pro odvod ZP ve výši 13 044 Kč. Minimální mzda je stanovená ve výši 17 300 Kč.

Doplatek na ZP hradí v celé výši zaměstnanec

Vyměřovací základ:
    13 044 + 4 256 = 17 300 Kč
Pojistné celkem:  
(13 044 x 13,5 %) + (4 256 x 13,5 %) = 2 336 Kč
Zaměstnanec: z titulu měsíčního příjmu  (13 044 x 13,5 %) / 3 = 587 Kč
                        z titulu min. mzdy  4 256 x 13,5 % = 575 Kč (toto je výše doplatku)
                        celkem 1 162 Kč
Zaměstnavatel: 2 336 - 1 162 =  1 174 Kč (z částky bez navýšení 13 044 x 9 % = 1 174 Kč)

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím