Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Do sestavy Přehled zdravotního pojištění mi nevstoupily odvody za všechny zaměstnance. Proč?

odpověď

Do tiskové sestavy Přehled zdravotního pojištění nevstupují mzdy zaměstnanců, kteří mají v agendě Mzdy/Personalistika
na záložce Daně a pojistné nastaven typ Bez zdravotního pojištění.
Dále doporučujeme překontrolovat, zda není provedený výběr záznamů v agendě Personalistika, neboť tato sestava reaguje na provedený výběr. Pokud mají být na sestavě uvedeny celkové odvody za jednotlivé měsíce, je nutné před náhledem
na sestavu provést výběr všech zaměstnanců.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím