Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem probíhá v programu POHODA výpočet náhrad za dny pracovní neschopnosti zaměstnance?

odpověď

Od 1. 1. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavedla náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu. Po dobu 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, resp. nařízené karantény zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny a svátky, za které zaměstnanci přísluší mzda nebo náhrada mzdy.

Náhrada mzdy je vypočtena z redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV).

Redukční hranice pro náhradu mzdy jsou pro rok 2021 stanoveny takto:
1. redukční hranice náhrady mzdy - 206,85 Kč
2. redukční hranice náhrady mzdy - 310,28 Kč
3. redukční hranice náhrady mzdy - 620,38 Kč

Na základě redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku následovně: do výše první hranice
se započte 90 %, z rozdílu mezi druhou a první hranicí se započte 60 %, z rozdílu mezi třetí a druhou hranicí se započte 30 %, k částce nad třetí hranicí se nepřihlíží.

Při dočasné pracovní neschopnosti i při nařízené karanténě náleží od 1. pracovního dne náhrada ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku (RPV).

Příklad:
Průměrný hodinový výdělek (PHV) zaměstnance činí 630,20 Kč. Pomocí redukčních hranic pro náhradu mzdy v roce 2021
se provede úprava (redukce) PHV takto:
z částky 206,85 Kč se započte 90 %, tj. 206,85 x 0,90 = 186,165 Kč
z částky 103,43 Kč (tj. 310,28 - 206,85) se započte 60 %, tj. 103,43 x 0,60 = 62,058 Kč
z částky 310,10 Kč (tj. 620,38 - 310,28) se započte 30 %, tj. 310,10 x 0,30 = 93,03 Kč
k částce PHV nad 620,38 Kč (tj. 9,82 Kč) se nepřihlíží 
redukovaný průměrný výdělek (RPV) činí 341,26 Kč 
Z RPV 341,26 Kč se vypočte hodinová náhrada mzdy náležející od prvního pracovního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 %.
Náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel ze svých prostředků.

V případě, že dočasná pracovní neschopnost, resp. karanténa trvá déle než 14 kalendářních dnů, má zaměstnanec nárok
na nemocenské dávky za kalendářní dny. Tyto dávky vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení, a to na základě podkladů zaslaných zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen k žádosti zaměstnance o dávky přiložit tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky