Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak zadám mzdu zaměstnanci s hodinovou mzdou, který odpracoval ve státní svátek 5 hodin, místo pravidelných 8 hodin?

odpověď

V již vystavené mzdě je nutné na záložce Hrubá mzda smazat počet svátků v části Náhrady v poli Svátky, aby nebyla vyplacena náhrada. Následně do pole Odprac. svátky zapište počet odpracovaných hodin ve státní svátek, tedy 5 hodin. Tímto krokem se navýší základní mzda a současně se vyplatí zaměstnanci i příplatek, čímž se navýší hrubá mzda.

Dále je nutné ručně dopočítat za zbývající 3 hodiny náhradu a její výši zadat do pole Zd. náhrady opět na záložce Hrubá mzda.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím