Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak se počítá v programu POHODA průměrný hodinový výdělek zaměstnance?

odpověď

Jestliže program POHODA má k dispozici všechny potřebné údaje, dopočítá na základě předcházejícího čtvrtletí automaticky průměrný hodinový výdělek zaměstnance a uvede ho při vystavení mzdy do agendy Mzdy/příslušný měsíc na záložku Hrubá mzda do pole Průměrný výdělek.

Pokud s programem POHODA právě začínáte, resp. uzavřete pracovní poměr s novým zaměstnancem, je nutné PHV po vystavení mezd ručně doplnit do agendy Mzdy/příslušný měsíc na záložku Hrubá mzda do pole Průměrný výdělek. Např. je-li k 1.1. daného roku uzavřen pracovní poměr s novým zaměstnancem, PHV za měsíc leden zadáte ručně. V měsíci únoru a březnu program POHODA vychází z PHV za měsíc leden. PHV se přepočítává v měsíci leden, duben, červenec a říjen vždy na základě údajů v předcházejícím čtvrtletí.

Vzorec pro výpočet průměrného hodinového výdělku:

PHV =(HM-DOV-NS-PV-ZN-ZV-PR-PD+ZDZ) / (OH+HP+HS)

PHV  průměrný hodinový výdělek   PD  proplacená dovolená
HM    hrubá mzda                              ZV    ztráta na výdělku
DOV  náhrady za dovolenou            ZDZ  zvýšení daňového základu včetně pojištění
PV     placené volno                          OH    odpracované hodiny
NS     náhrady za svátky                   HP     hodiny přesčas
ZN     zdanitelné náhrady                 HS     odpracované hodiny ve svátky
PR    prostoje  

Při výpočtu PHV u měsíční mzdy se vypouští počet odpracovaných hodin ve svátek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím