Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Získejte k nákupu nového účetního software 60 minut s lektorem zdarma

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak program POHODA počítá průměrný měsíční hrubý a čistý výdělek zaměstnance, který je uveden na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru?

odpověď

Průměrný měsíční výdělek se počítá závazným postupem dle § 356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Výpočet průměrného měsíčního hrubého výdělku probíhá dle vzorce:
PMV = PHV x (TPD x 4,348)

PMV   průměrný měsíční hrubý výdělek
PHV    průměrný hodinový výdělek
TPD    týdenní pracovní doba zaměstnance
4,348  koeficient vyjadřující průměrný počet týdnů v měsíci

Průměrný měsíční čistý výdělek se zjistí z průměrného měsíčního hrubého výdělku po odečtení sociálního, zdravotního pojistného a zálohy na daň z příjmu fyzických osob vypočtených dle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.  

Průměrný měsíční výdělek vypočtený tímto způsobem POHODA uvádí na tiskové sestavě Potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděp. výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru v agendě Mzdy/Personalistika.

Příklad:
PHV zaměstnance  je 100 Kč, TPD  je 5 dnů v týdnu po 8 hodinách, zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů a uplatňuje daňové zvýhodnění na jedno dítě. Jaký bude PMV?

PMV (hrubý) = 100 x (5 x 8 x 4,348) = 17 392 Kč

Pojistné placené zaměstnancem
Zdravotní pojištění: 17 392  x 13,5 % =  2 348 Kč / 3 = 783 Kč
Sociální pojištění: 17 392  x 6,5 % = 1 131 Kč

Pojistné placené zaměstnavatelem
Zdravotní pojištění: 17 392  x 13,5 %  =  2 348 Kč - 783 Kč = 1 565 Kč
Sociální pojištění: 17 392  x 25 % = 4 348 Kč

Základ daně (superhrubá mzda): 
17 392 + 4 348 (SP placené zaměstnavatelem) + 1 565 (ZP placené zaměstnavatelem) = 23 305 Kč
Základ daně zaokrouhlen na 100 nahoru: 23 400 Kč
Záloha na daň (15 %): 3 510 - 2 070 (sleva na poplatníka) - 1 117 (daňové zvýhodnění na dítě) = 323 Kč

PMV (čistý) = 17 392 - 1 131 - 783 - 323 = 15 155 Kč

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím