Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat v programu POHODA, jestliže zaměstnanec měl v měsíci neomluvenou absenci?

odpověď

Má-li zaměstnanec v příslušném měsíci neomluvenou absenci, zadejte mu v agendě Mzdy/Personalistika na záložku Nepřítomnost druh Neomluvená absence a příslušné období. Od roku 2015 se již pojistné za dobu neomluvené absence neplatí, musí být dodržen pouze odvod zdravotního pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost odvodu zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve výši minimální mzdy, uveďte na záložku Daně a pojistné typ Platit doplatky do minima zdr. poj. Z důvodu, že celou výši doplatku na zdravotní pojištění (13,5 % z navýšení vyměřovacího základu) má dle platné legislativy povinnost platit zaměstnanec, je u typu Platit doplatky do minima zdr. poj. automaticky programem přednastavena v poli Částka hodnota 100, tzn. že celý doplatek platí zaměstnanec.

Při vystavení mzdy se v případě, že zúčtovaný příjem zaměstnance bude nižší než minimální mzda, automaticky navýší vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění do výše minimální mzdy. Z navýšení vyměřovacího základu pro odvod ZP zaměstnanec uhradí celou výši ZP ve výši 13,5 %. 

Příklad:
Zaměstnanec měl v měsíci lednu 2015 zúčtovaný příjem ve výši 9 000 Kč a současně měl neomluvenou absenci od 6.1.2015 do 9.1.2015. Minimální mzda je stanovena ve výši 9 200 Kč.

Vyměřovací základ:    9 000 + 200 = 9 200 Kč
Pojistné:  
(9 000 x 13,5 %) + (200 x 13,5 %) = 1 242 Kč
Zaměstnanec: z titulu měsíčního příjmu
  (9 000 x 13,5 %) / 3 = 405 Kč
                         z titulu minimální mzdy 200 x 13,5 % = 27 Kč
                         celkem   432 Kč
Zaměstnavatel:
 1 242 - 432 = 810 Kč

Pokud by příjem zaměstnance byl alespoň ve výši minimální mzdy nebo vyšší, žádný doplatek na zdravotní pojištění by se neplatil a zdravotní pojištění by bylo odvedeno pouze z dosaženého příjmu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím