Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vyřídím objednávku částečně?

odpověď

Částečné vyřízení dokladů je možné u všech agend, které lze přenášet z dokladu do dokladu. Například po zvolení povelu Záznam/Přenos ->/Přijaté objednávky -> v agendě Vydané faktury se zobrazí seznam přijatých objednávek, ze kterých vyberte požadovanou objednávku a zvolte povel Přenést s výběrem položek. Otevře se agenda Přenos položek –> Vydané faktury, kde si můžete údaje upravit podle potřeby. Pokud některé položky do dokladu nechcete přenášet, zrušíte jejich zatržení ve sloupci X. Vybrané položky přenesete klávesou ENTER nebo povelem Přenést do dokladu. Program POHODA Vám nabídne možnost označit doklad jako vyřízený. Při dalším přenosu přijaté objednávky se do dokladu vloží ještě nepřenesené množství. V agendách Příjemky, Výdejky, Poptávky, Nabídky a Objednávky na záložku Položky dokladu byl přidán sloupec Přeneseno, ve kterém se zobrazí množství již přenesených položek. Je-li doklad kompletně přenesen, označí se doklad ve sloupci Přeneseno.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím