Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zákazníkovi jsem vystavil fakturu za zboží. Část zboží však byla vrácena zpět. Potřebuji zákazníkovi na vrácené zboží vystavit doklad. Jak to v programu POHODA provedu?

odpověď

Jestliže Vám zákazník část zboží vrátí zpět, vystavíte zákazníkovi Opravný daňový doklad, tj. u dané faktury zvolíte povel Záznam/Opravný doklad. Program POHODA vystaví Opravný daňový doklad na celou hodnotu faktury. Nyní
je třeba rozkliknout položky dokladu a ponechat pouze položky, které byly vráceny zpět. Ostatní položky z opravného daňového dokladu vymažete (Ctrl+Del). Doklad uložíte. 

Doporučujeme zkontrolovat, zda máte ve Vydané faktuře skladové položky, textové položky či textové s vazbou
na agendu Výdejky (informace o typu položky se zobrazí v levé části Stavového řádku po kliknutí na danou položku).
V případě, že na Vydané faktuře máte skladové položky a následně z této Vydané faktury vytvoříte Opravný daňový doklad, dojde po uložení dokladu k naskladnění daných zásob. 
V případě, že na Vydané faktuře máte textové položky či textové položky s vazbou na agendu Výdejky, je třeba zboží
na sklad vrátit Příjemkou. 

Další možností je vytvořit Opravný daňový doklad ručně, tj. v agendě Fakturace/Vydané faktury zvolíte nový záznam. V poli Typ dokladu vyberete možnost Opravný daňový doklad.
Do dokladu přenesete položky přímo ze skladu přes povel Záznam/Přenos ->/Sklady ->. V případě, že se jedná o vrácené zboží, je třeba v poli množství vyplnit záporné množství. Po uložení dojde k vrácení zboží na sklad.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím