Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

U výdejky potřebuji upravit adresu odběratele. Adresu jsem upravil, ale změnu nelze uložit, nesvítí disketa pro uložení. Proč?

odpověď

Pravděpodobně máte doklad uzamčený. Klikněte myší na daný doklad a zkontrolujte, zda v pravém horním rohu dokladu nevidíte ikonu červeného (žlutého) zámku. Pokud ano, je potřeba zrušit uzamčení dokladu. Uzamčení dokladu zrušíte zvolením povelu Záznam/Zámek/Odemknout.

Pokud byly doklady uzamčeny k určitému datu, povel Odemknout nebude přístupný. V tomto případě je nutné zvolit možnost Zámek k datu. V zobrazeném dialogovém okně odtrhněte pole Uzamknout k datu/Odemknout od data, označte datum levým tlačítkem myši a vymažte (Delete). Tímto se zruší uzamčení všech výdejek. V případě, že výdejky budete chtít odemknout
od určitého data, v poli pro datum vyplňte odpovídající datum a zvolte Dokončit.

V případě, že máte program POHODA E1, v dialogovém okně Zámek k datu v sekci Skladové odtrhněte příslušný stupeň uzamčení a vymažte, případně upravte datum uzamčení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím