Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Podle čeho zjistím, zda na dokladu je položka skladová nebo textová?

odpověď

Otevřete záložku Položky dokladu, kurzorem budete stát na první položce. Upoložky se vlevo dole na stavovém řádku zobrazí informace, o jakou položku se jedná. V případě skladové položky bude uveden text Skladová položka, v případě textové položky bude uveden text Textová položka. V případě textové položky může být dále uvedena vazba na odpovídající agendu, například Textová položka (s vazbou na agendu Výdejky, Přijaté objednávky apod.).

Stejným způsobem zkontrolujete všechny položky dokladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím