Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Abych předešel nechtěné editaci výdejek, je možné uzamknout výdejky k určitému datu, např. ke konci měsíce?

odpověď

Ano, pokud vedete sklady způsobem A v řadě POHODA MDB a POHODA SQL. V agendě Sklady/Výdejky zvolte povel Záznam/Zámek/Zámek k datu, kde zatrhněte možnost Uzamknout k datu/Odemknout od data a doplňte potřebné datum. Po zvolení povelu Dokončit již nebude možné uzamčené výdejky editovat. Uzamčené doklady budou označeny červeným zámkem.

V případě, že máte program POHODA E1, v dialogovém okně Zámek k datu zvolte příslušný okruh dokladů – Skladové. Dále zvolte stupeň uzamčení a zadejte datum, ke kterému mají být doklady uzamčeny. Doklady budou označeny červeným či žlutým zámkem dle zvoleného stupně uzamčení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím