Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zásoby jsem naskladnil přímo do přijaté faktury. Potřebuji ale vytvořit i příjemku. Jak postupovat, aby nedošlo k dvojímu naskladnění?

odpověď

V agendě Sklady/Příjemky zadejte nový záznam (např. klávesou Insert). Následně zvolte povel Záznam/Přenos ->/Přijaté faktury->. V agendě Přijaté faktury klikněte na fakturu, ze které chcete vytvořit příjemku, a zvolte povel Přenést do dokladu
(příp. Přenést s výběrem položek). Program POHODA zobrazí hlášku o převodu pohybů zásob na příjemku. Po zvolení povelu OK program POHODA vytvoří k dané faktuře příjemku a zároveň na ni převede pohyby zásob (zásoby na příjemce budou skladové). Zásoby, které jste měli původně na přijaté faktuře uvedeny jako skladové, se po převodu změní na textové položky (s vazbou na agendu Příjemky). Tímto nedojde k dvojímu naskladnění zásob.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím