Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Umožňuje program POHODA rozpočítat vedlejší náklady na pořízení zásob dle množství?

odpověď

Ano, program POHODA umožňuje rozpočítat vedlejší náklady dle ceny a dále dle množství po přepočtu na základní měrnou jednotku nebo dle množství bez ohledu na měrnou jednotku.
V agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Ceny a slevy v části Vedlejší náklady je možné zatrhnout volbu Nabízet způsob rozpočítání vedlejších nákladů.
Pokud volba bude zatržena, při každém vložení vedlejších nákladů do příjemky se program POHODA dotáže, jaký způsob rozpočítání vedlejších nákladů má zvolit.
Na stavovém řádku je u položky vedlejších nákladů informace o tom, jaký byl použit způsob výpočtu vedlejších nákladů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím