Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné příjemky k určitému datu uzamknout?

odpověď

Ano v případě, že vedete sklady způsobem A v řadě POHODA MDB nebo POHODA SQL. V agendě Sklady/Příjemky zvolte povel Záznam/Zámek/Zámek k datu, kde zatrhněte možnost Uzamknout k datu/Odemknout od data a doplňte datum, ke kterému příjemky chcete uzamknout. Po zvolení povelu Dokončit již nebude možné dané příjemky editovat. Uzamčené příjemky budou mít v pravé části formuláře uveden červený zámek.

V případě, že máte program POHODA E1, v dialogovém okně Zámek k datu zvolte příslušný okruh dokladů – Skladové. Dále zvolte stupeň uzamčení a zadejte datum, ke kterému mají být doklady uzamčeny. Doklady budou poté označeny červeným či žlutým zámkem dle zvoleného stupně uzamčení.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím