Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Dodavatel poskytnul slevu na zakoupené zboží. Jak mohu tuto slevu zadat do příjemky?

odpověď

Slevu do příjemky můžete přidat přes povel Záznam/Operace/Sleva. V zobrazeném dialogovém okně zadejte procentuální slevu.
Dále vyberte, zda slevu chcete vyčíslit samostatnou položkou, anebo ji přičíst k jednotlivým položkám. Po zvolení tlačítka OK, příjemku překontrolujte a uložte (Ctrl+Enter).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím