Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zobrazený zisk na stejnojmenné tiskové sestavě v agendě Sklady/Zásoby je nekorektní. Jak napravím uvedené hodnoty?

odpověď

Jestliže se uvedený zisk zobrazuje nekorektně, pak proveďte aktualizaci vážené nákupní ceny. Aktualizace zjistí případné záporné stavy, které ovlivňují výpočet vážené nákupní ceny a tím i výpočet zisku. Záporné stavy ve skladech je nutné odstranit a následně znovu provést aktualizaci vážené nákupní ceny.
Před provedením aktualizace vážené nákupní ceny doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování.
Poté v agendě Sklady/Zásoby zvolte povel Přecenění nákupních cen… z nabídky Záznam/Operace. V dialogovém okně Přepočet nákupní ceny vyberte volbu Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím