Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Zaokrouhlení prodejní ceny je nastaveno na čtyři desetinná místa. Pokud na skladové zásobě zadám nákupní cenu na čtyři desetinná místa s nulovou marží, je prodejní cena zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Jestliže prodejní cenu ručně upravím na čtyři desetinná místa, dopočte se záporná marže. Jak k tomuto výpočtu dochází?

odpověď

Program POHODA zaokrouhlí nákupní cenu vždy na dvě desetinná místa. K této zaokrouhlené nákupní ceně poté připočte marži a spočte prodejní cenu.

Příklad:
Nákupní cena: 1,876 Kč
Marže 0%
Prodejní cena 1,88 Kč

Výpočet:
Prodejní cena = nákupní cena x marže
Nákupní cena 1,876 Kč, zaokr. na 1,88 Kč
Prodejní cena = 1,88 x 0 % = 1,88 Kč

Pokud se prodejní cena upraví na 1,876 Kč, dopočte program POHODA marži -0,213% následovně:             
Marže = [(Prodejní cena x 100) / Nákupní cena] - 100 
Marže = (1,876 x 100) / 1,88 = 99,787 – 100 = - 0,203 
                   

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím