Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V tiskové sestavě Ocenění skladu je zobrazen součet vážené nákupní ceny. Pokud v agendě Zásoby nejprve provedu výběr nenulových skladových zásob a poté zvolím uvedenou sestavu, změní se součet vážené nákupní ceny. Z jakého důvodu k této změně dochází?

odpověď

Zkontrolujte, zda nemáte výdej skladových zásob po datu sestavení tiskové sestavy Ocenění skladu. Výdeje všech skladových zásob zjistíte v agendě Sklady/Pohyby. Stav zásob v agendě Sklady/Zásoby se aktualizuje vždy po každém pohybu bez ohledu na zadané datum. 
Dále zkontrolujte, zda u skladové zásoby, která má k zadanému datu nulový stav, není poslední pohyb záporný příjem. Tento záporný příjem nahraďte výdejkou.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím