Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V agendě Zásoby nesouhlasí stav zásoby s příslušnými skladovými pohyby. Jak tento nesoulad opravit?

odpověď

Tento nesoulad, vzniklý pravděpodobně výpadkem elektrické sítě nebo nekorektním ukončením programu POHODA, odstraníte provedením správy databáze. V agendě Soubor/Účetní jednotky zvolte nabídku Databáze/Správa databází… V průvodci správou databází zatrhněte v sekci Rozsah volbu Pouze aktuální účetní jednotka a v sekci Operace volbu Údržba databáze. Na další straně průvodce zvolte volby Kompakt databáze, Obnova databáze, vč. zálohy původní databáze, Oprava integrity - Úplná oprava integrity a stiskněte povel Další. Na 3. stránce se zobrazí název Vaší účetní jednotky a po zvolení povelu Další proběhne správa databáze.

Máte-li síťovou verzi programu POHODA, provádí se správa databáze na hlavním serveru a ostatní práce v programu POHODA na síťových klientech musí být ukončena.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím