Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V agendě Zásoby mám nastaveny hodnoty nákupních cen na dvě desetinná místa, ale do příjemek vstupuje nákupní cena zaokrouhlena na čtyři desetinná místa. Co mám chybně nastavené?

odpověď

Nákupní cena se přenáší do dokladu na čtyři desetinná místa v případě, že zboží naskladňujete v příjemce, která je zadána v cizí měně. Nákupní cena je přepočtena kurzem dokladu a zaokrouhlena na čtyři desetinná místa.
Toto zaokrouhlení nelze změnit. Možností je v dialogovém okně pro vložení zásoby ručně upravit cenu na dokladu na dvě desetinná místa resp. cenu upravit přímo v dokladu.

Příklad:
Nákupní cena: 1 249,54 Kč
Kurz na dokladu 28 EUR

Výpočet:
Cena na dokladu = nákupní cena / kurz na dokladu
Cena na dokladu = 1 249,54/28 = 44,626428 zaokrouhleno na 4 desetinná místa 44,6264 EUR

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím