Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V agendě Sklady/Prodejní ceny je vytvořena nová sleva ve výši 5%, ale u konkrétní skladové položky je na záložce Slevy v agendě Zásoby uvedena sleva 100% a cena 0 Kč. Jak docílím toho, aby byla u skladové položky zobrazena správná sleva ve výši 5%?

odpověď

Zkontrolujte v agendě Sklady/Cenové skupiny, zda u dané cenové skupiny je zatržená volba Automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny.
V agendě Sklady/Zásoby zvolte nabídku Záznam/Přecenění prodejních cen… V dialogovém okně Přepočet prodejních cen vybraných zásob nechte zatrženou pouze slevu, kterou chcete přepočítat a zvolte volbu "Základní prodejní cenu neměnit, přepočítat pouze slevy".

Pokud nechcete, aby se slevy automaticky přepočítávaly, v agendě Sklady/Cenové skupiny volbu Automatický přepočet slev při změně základní prodejní ceny znovu u dané skupiny odtrhněte.

Pozor:
Před provedením těchto úprav doporučujeme provést zálohu Vašeho účetnictví prostřednictvím povelu Zálohování… z nabídky Soubor.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím