Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Umožňuje program POHODA měnit u výrobku prodejní cenu?

odpověď

U skladové zásoby typu Výrobek je v agendě Sklady/Zásoby zadána cenová skupina, do které výrobek náleží. U této cenové skupiny zvolte v agendě Sklady/Cenové skupiny v poli Ceny výrobku možnost Nákupní cenu odvozovat od cen položek nebo možnost Zadávat ručně. Prodejní cenu výrobku lze poté volně upravit. Pokud je volba Ceny výrobku nastavena na možnost Odvozovat od cen položek, program POHODA prodejní cenu vypočítává automaticky součtem cen jeho položek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím