Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Účet 112, resp. 132 v tiskové sestavě Obratová předvaha nesouhlasí s tiskovou sestavou Inventurní soupis s oceněním?

odpověď

Pravděpodobně nemáte aktualizovanou váženou nákupní cenu. V agendě Sklady/Zásoby zvolte povel Přecenění nákupních cen… z nabídky Záznam/Operace. V dialogovém okně Přepočet nákupní ceny vyberte volbu Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob a zvolte povel OK.
Nesoulad může také vzniknout použitím účtu 112, resp. 132 v jiné agendě, která nemá vazbu na sklad, např. v agendě Účetnictví/Interní doklady.

Pozor:
Před provedením aktualizace vážené nákupní ceny doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím