Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Při ukládání dokladu se zobrazí hlášení, že při výpočtu vážené nákupní ceny byly zjištěny záporné stavy některých zásob. Váženou nákupní cenu nelze pro tyto zásoby stanovit korektně. Jak tyto záporné stavy mohu opravit?

odpověď

V agendě Sklady/Zásoby zvolte povel Přecenění nákupních cen… z nabídky Záznam a v dialogovém okně Přepočet nákupní ceny zatrhněte volbu Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob. Pokud program POHODA nalezne záporné pohyby, zobrazí se tisková sestava, kterou doporučujeme vytisknout. 
U všech skladových pohybů zobrazených na tiskové sestavě musíte opravit jejich datum vystavení tak, aby byl datum příjmu vždy před datem výdeje. V agendě Pohyby vyberte skladovou zásobu, u které byl zjištěn záporný stav, a v místní nabídce zobrazené prostřednictvím pravého tlačítka myši zvolte povel Doklad. Program POHODA Vás přepne přímo do daného dokladu, kde upravte datum vystavení dokladu. 
Po úpravě všech záporných pohybů zvolte opět povel Záznam/Přecenění nákupních cen… a zatrhněte volbu Aktualizovat váženou nákupní cenu všech zásob. 

Pozor:
Před provedením těchto úprav doporučujeme provést zálohu Vašeho účetnictví přes povel Soubor/Zálohování.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím