Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po provedení datové uzávěrky se nerovná vážená nákupní cena počátečních stavů zásob v agendě Příjemky s konečným stavem k 31.12.20xx. Čím to může být způsobeno a jak mohu tento nesoulad opravit?

odpověď

Tento nesoulad mohl vzniknout z následujících důvodů:
1. V účetní jednotce pro rok 20xx nebyla před provedením uzávěrky aktualizována vážená nákupní cena, popř. nebyly odstraněny záporné pohyby.
2. Po provedení datové uzávěrky byly do účetní jednotky roku 20xx dodatečně zapsány doklady, které ovlivnily pohyb skladů.
3. Vedete-li sklady způsobem A, nebyla zaúčtována odchylka metody vážené nákupní ceny v agendě Účetnictví/Interní doklady. 

Řešení:
1. Pokud jste v účetní jednotce pro rok 20xx+1 neprovedli mnoho operací, doporučujeme načíst zálohu před datovou uzávěrkou. V načtené záloze aktualizujte váženou nákupní cenu, případně odstraňte záporné pohyby a poté opět proveďte uzávěrku účetnictví. Doklady vystavené po datové uzávěrce je nutné zadat do nově vytvořené účetní jednotky znovu. 

2. Nejprve je nutné odemknout uzamčené záznamy prostřednictvím povelu Nastavení/Zámek k datu… Pokud jste firma, která vede účetnictví, zrušte v účetní jednotce pro rok 20xx účetní uzávěrku. Poté proveďte přepočet vážené nákupní ceny přes nabídku Záznam/Přecenění nákupních cen… resp. opravte záporné pohyby. Prostřednictvím povelu Účetní uzávěrka… z nabídky Účetnictví/Uzávěrka rok 20xx uzavřete. Datovou uzávěrku již provádět nebudete. V účetní jednotce pro rok 20xx+1 ručně upravte v agendě Příjemky počáteční stavy, tzn. váženou nákupní cenu resp. množství zásob. Pokud vedete účetnictví, opravte ručně počáteční stavy účtů 112 resp. 132 v agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů. 

Pozor:
Nejprve doporučujeme provést zálohu dat pomocí povelu Zálohovat… z nabídky Soubor/Zálohování.
Pokud byla v roce 20xx nekorektně spočtena vážená nákupní cena, je nutné sestavit nové výkazy, tzn. Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty a vystavit dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím