Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Najdu v programu POHODA sestavu, ze které bych snadno zjistil, u kterých zásob nesouhlasí součet stavu evidenčních čísel s celkovým stavem zásoby?

odpověď

Ano, v kontrolních tiskových sestavách agendy Sklady/Zásoby můžete zobrazit tiskovou sestavu Kontrola stavu evidenčních čísel. Na sestavě se zobrazí zásoby, u kterých nesouhlasí jejich celkový stav se součtem stavů jejich evidenčních čísel. U každé zobrazené zásoby je uveden podrobný rozpis stavů jejích evidenčních čísel včetně celkového stavu zásoby.

Zásoby můžete také vyfiltrovat předdefinovaným dotazem Rozdíl stavu evidenčních čísel. Dotaz vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na záložku s trychtýřem v agendě Zásoby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím